607 944 132

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

   • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, ledaže se strany dohodly předem na dodání věci s vadou a oběma stranám je vada známá.
   • V ostatních případech odpovídá prodávající kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal má věc vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
   • Prodávající neodpovídá za vady na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věc ( bazarové zboží )
   • V rámci reklamace není zpravidla možné řešit zakoupené média, které neodpovídají parametrům vašeho přehrávacího zařízení, nebo byly poškozeny ( poškrábány ) neodbornou manipulací před nebo během přehrávání. Není možné rovněž reklamovat poškození zboží při přepravě – tuto reklamaci je nutné uplatnit při převzetí zboží od dopravce.

 

 

2. PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

   • Záruka na nové zboží je 2 roky. Na použité zboží je záruka 6 měsíců, ale pouze na skryté vady, jsou to vady neobjevené při prodeji věci, nebo vady se kterými nebyl zákazník seznámen při prodeji věci.V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, pokračuje původní záruční lhůta.
   • V případě softwaru se záruka vztahuje pouze na fyzickou čitelnost médií (tj. média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků ( fólie ) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu dle akceptovaných licenčních ujednání výrobce softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software
   • U bazarového zboží poskytujeme záruku na ověření funkčnosti čitelnosti médií v rozsahu 2 dnů od převzetí zásilky dopravcem. Na pozdější reklamace vzhledem k povaze nosičů nebude brán zřetel. Opotřebení médií a jeho obalů, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle občanského zákoníku.

 

 

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

  • Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího zasláním na adresu: Playback-film, Aleš Herout, Lískovice 81, 50801 Hořice.
  • Reklamované zboží by mělo být k reklamaci dodáno s popisem závady a kompletní tak jak bylo zakoupeno ( originální nosič,přebal,krabička), nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být zabaleno odpovídajícím způsobem, jinak prodejce neručí za poškození reklamované věci při přepravě.
  • Zboží předané k reklamaci bude testováno na závadu uvedenou kupujícím. Pokud je reklamace bazarového nosiče uznána jako důvodná, je prodejce v zákonné lhůtě 30-ti dní poškozený disk opravit, vyměnit, případně vrátit peníze.