Tato webová stránka používá cookies
Tento eshop používá pro zkvalitňování služeb, správné fungování a analýzu návštěvnosti soubory cookies. Prohlížením těchto stránek s tím souhlasíte.
×
PRODEJ A BAZAR DVD A BLU-RAY
0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

 

 

  • Zákazník je povinnen objednanou zásilku převzít.
  • Kupující má právo od smlouvy uzavřené prostřednictvím nákupu v e-shopu odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. V případě uzavření kupní smlouvy běží 14denní lhůta ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.Na rozbalené zboží (porušená průhledná folie) se ze zákona nevztahuje 14ti denní lhůta na vrácení.U bazarového zboží (dvd a blu-ray filmů) vzhledem ke své povaze neumožňujeme vrácení zboží bez udání dúvodu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení informovat prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem).Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy, postačuje, aby odstoupení od smlouvy bylo prodávajícímu odesláno před uplynutím příslušné lhůty.
  • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží.Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
  • Zboží a odstoupení od smlouvy nebude akceptováno, pokud bude prodávajícímu zasláno na dobírku, bude-li nekompletní a tím anebo jakkoliv jinak nezpůsobilé k dalšímu prodeji.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží anebo tak závažné změny, které znemožnily plnění povinností prodávajícího z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě anebo v ceně, která byla v kupní smlouvě sjednána.Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu veškerá peněžitá plnění, která dosud v rámci kupní smlouvy realizoval.
  • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části také v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v množství či ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží, a jiné zjevné chyby v psaní. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem oznámení takové skutečnosti a za účelem informování o dalším postupu. Kupující v tomto případě nemá nárok na náhradu škody či jinou kompenzaci.
×

TOP

VAŠE FILMOVÉ CENTRUM

E-mail:  

filmy@playback.cz

Mobil:  

607 944 132

Kontakt