PROHLÁŠENÍ O OCHRANÉ SOUKROMÍ

Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Internetový obchod Playback prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím stranám.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nebudou zveřejněny ani poskytovány třetím osobám. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány prodávajícím v souladu s platnými zákony České republiky.

Internetový obchod Playback neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne při uskutečnění objednávky data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru Playback.

Firma Playback si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner. Tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy, a to vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o nich mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače).

Pro výše zmíněné účely zpracováváme následující údaje: Jméno, příjmení, fakturační adresu, adresu pro doručení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, čísla objednávek.Údaje dále předáváme Přepravní službě (předáváme jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a doručovací adresu za účelem plnění z kupní smlouvy) a to na základě právního titulu vycházejícího z nařízení o GDPR.

Přístup k osobním údajům:

Kupující, který na stránkách prodávajícího provedl registraci, má možnost kdykoliv svoji registraci upravit a změnit tak všechny jím uvedené osobní údaje.